Hoe

Bureau Boom werkt met een rijke schakering van invalshoeken, methoden en werkvormen.

Oorspronkelijk ben ik, Els ten Hengel, opgeleid tot theaterregisseur en docent drama en heb ik jarenlang met heel veel plezier geregisseerd. Twintig jaar geleden begon mijn opleiding bij het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie (ITIP). Ik leerde werken vanuit de westerse psychologie en de oosterse filosofie. In de jaren die volgden maakte ik bij verschillende instituten kennis met veel invalshoeken en methodieken voor ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap en organisatieontwikkeling. In sommige daarvan heb ik diepgaand geschoold. Ik voel mij enorm rijk en bevoorrecht dat ik zoveel heb mogen leren in mijn leven en dat ik die inzichten mag doorgeven aan anderen.

Enkele van de methodieken, werkvormen en onderwerpen waarmee ik graag werk:

 • Presencing en Theory U (Otto Scharmer, Peter Senge e.a.)
 • Onderzoek van paradigma’s en overtuigingen
 • Dialoog
 • The Work of Byron Katie (gecertificeerd coach)
 • Authentieke communicatie en presentatie met Speaking Circles (gecertificeerd facilitator)
 • Geweldloze Communicatie
 • Principes van toneelimprovisatie
 • Open Space Conferencing

In mijn werk met organisaties, teams, leiders en professionals maak ik gebruik van kennis en ervaring die ik in de afgelopen 20 jaren heb opgedaan en heb geïntegreerd. In mijn stijl en aanpak zijn de volgende uitgangspunten herkenbaar:

Leren doen we samen.

Hoewel het mijn vak is om mensen en organisaties te begeleiden in ontwikkel- en transformatieprocessen zie ik ons allen als leerling. Mijn enthousiasme voor leren en ontwikkelen werkt vaak erg aanstekelijk. Net zoals ik deelnemers uitnodig tevoorschijn te komen in het proces, doe ik dat zelf ook. Congruentie (zelf leven wat je anderen leert) spreekt vanzelf.

De hele mens

Afwisseling van reflectie op de concrete persoonlijke ervaring en het gedoseerd toevoegen van kennis en concepten maakt het mogelijk dat de deelnemer zich op vier niveaus, integraal, ontwikkelt. Deze niveaus zijn:

 • Kennis
 • Inzicht en inspiratie
 • (gevoels)Ervaring
 • Handeling
   

Hiertoe wordt ook afgewisseld in werkvormen. Er wordt niet alleen gezeten op stoelen en gepraat en nagedacht. We gaan naar buiten, er zijn aandachtsoefeningen in stilte, er is muziek, we gebruiken oefeningen afkomstig uit de toneelimprovisatie, we maken gebruik van poëzie, verhalen en andere inspirerende teksten en filmfragmenten ter inspiratie en verheldering. Ernst en plezier, denken en ervaren dragen bij tot een duurzaam leerrendement.

De kunst van het vragen stellen

Een vraag kan meer doen dan 1000 antwoorden. Bij het verkrijgen van inzicht, bij leren en ontwikkelen is het stellen van de juiste vragen veel zinvoller dan het geven van zogenaamd goede antwoorden. Het gaat om het gezamenlijk onderzoek waarin verschillende zienswijzen kunnen worden ingebracht en waarderend kunnen worden onderzocht. Daarin is het kunnen verdragen van het niet-weten geweldig uitdagend.

Meer over de aanpak en werkwijze van Bureau Boom leest u bij Wie is Boom.