Waardevolle gesprekken met (management)team of groep

Bureau Boom faciliteert waardevolle gesprekken rond de thema’s

 • organisatieontwikkeling
 • teamontwikkeling
 • leiderschap
 • koersbepaling

Deze gesprekken worden gevoerd met een (management)team of groep naar aanleiding van actuele vraagstukken die spelen in het team of de organisatie.


Voorbeelden van vragen die het beginpunt van een dialoog kunnen zijn:

 • Hoe gaan wij om met de actualiteit?
 • Hoe onderscheiden wij ons van anderen op de markt?
 • Wat betekent inspirerend leiderschap voor ons? Hoe willen wij invulling geven aan het leiderschap in onze organisatie?
 • Zijn wij bezig met de juiste dingen?
 • Wat verstaan wij onder integriteit? Wat betekent dat concreet?
 • Welke waarden dienen leidend te zijn in ons beleid en de keuzes die we maken?
 • Hoe innovatief zijn wij / dienen wij te zijn?
 • Welke plaats en rol willen wij met ons team innemen binnen de organisatie?
 • Hoe kunnen wij effectief samenwerken?
 • Hoe willen wij vormgeven aan de toekomst?
 • Hoe maken we het onmogelijke mogelijk?

Deze waardevolle gesprekken kunnen drie uur duren maar ook drie dagen.

Bureau Boom faciliteert deze waardevolle gesprekken op deskundige wijze waarin plaats is voor dialoog, dynamiek en creativiteit. Lees hierover meer onder ‘hoe’.