Inspiratie

Zonder inspiratie of bezieling wordt werken en leven een last. Zonder inspiratie ervaren we slechts sleur, beperkingen en afgescheiden zijn.

Maar wat is inspiratie precies? Letterlijk betekent het woord inspiratie ‘inademing’.
Je zou kunnen zeggen dat bij inspiratie onze geest ademt. We worden enthousiast, onze geest ‘ademt in’, stelt zich helemaal open als we worden geconfronteerd met iemand of iets dat ten diepste raakt aan onze waarden, onze essentie, ons gevoel voor schoonheid, waarheid en liefde.
En wanneer we geïnspireerd zijn in ons handelen en in ons werk, is het alsof onze geest en onze bezieling helemaal uitademt en vorm krijgt in onze actie. We ervaren waarheid: ‘het klopt’ wat we doen, we voelen ons er helemaal bij betrokken en we kunnen in ons handelen en in het contact met onze omgeving schoonheid ervaren en zelfs liefde.
Niet alleen ons hoofd doet mee maar ook ons hart en onze buik.

Inspiratie ervaren door de inhoud van je werk is een groot voorrecht. En sinds heel lange tijd worden mensen geïnspireerd door de natuur, beeldende kunst, literatuur, filosofie, muziek, toneel, film, sport enzovoort. En ook daarin zie je de beweging van uitademing en inademing. Wat door bijvoorbeeld de kunstenaar met inspiratie tot stand is gebracht kan bij de toeschouwer een ervaring oproepen van diepe herkenning en betekenis, van schoonheid en waarheid.

In contact tussen mensen is het soms prachtig te ervaren hoe ‘besmettelijk’ inspiratie is. Iemand zegt iets dat raakt aan een niveau van wezenlijke betekenis en dat je als het ware ‘optilt’. Het inspireert je op jouw beurt vanuit je beleving van waarheid en schoonheid een bijdrage te doen aan het gesprek. Je kunt je dan ‘gesproken voelen’, er komt iets uit je mond waarvan je je nog niet bewust was dat je het weet of vindt. Zo ontstaat in de verbinding inspiratie en creativiteit.

Op deze pagina deel ik, Els ten Hengel, heel graag teksten, boeken, muziek van anderen die voor mij inspirerend zijn en die een relatie hebben met hoe ik, met Bureau Boom, wil bijdragen aan de wereld. In schrijfsels deel ik teksten en overdenkingen van mijn eigen hand. U bent van harte uitgenodigd te reageren!