Wie is Boom

Boom, ontwikkeling van mens en organisatie is een initiatief van Els ten Hengel. Bureau Boom heeft een uitgebreid netwerk met zeer ervaren collega-facilitators, onderwijskundigen, theatermakers, musici, filmmakers, filosofen, leraren in zen en oosterse bewegingskunsten. Met hen werk ik graag samen om, vanuit verschillende invalshoeken, zoveel mogelijk waarde te genereren voor u als opdrachtgever.

Iets meer over Els (1958)

Aanvankelijk ben ik opgeleid en werkzaam geweest als theaterregisseur en producent. Sinds 24 jaar werk ik als facilitator van organisatieontwikkeling, leiderschap en dialoog voor grote en kleine organisaties, profit en non-profit. Omdat in het vak van trainer / coach / facilitator de persoon minstens zo belangrijk is als de werkwijze of de achtergrond geef ik graag een impressie van wie ik ben, mede naar aanleiding van de feedback die ik in de loop van de jaren heb gekregen.

Opdrachtgevers, deelnemers en collega’s noemen mijn opstelling en werkwijze als zeer professioneel en ervaren. Zij waarderen mijn heldere denken en vermogen snel tot de kern van de zaak door te dringen. In de wijze waarop ik luister schep ik een veilige ruimte voor reflectie. De vragen die ik stel helpen een nieuw perspectief te krijgen op de situatie, het verhaal over die situatie, het dilemma dat mensen ervaren, mogelijkheden die zij (niet) zien en waarden en verlangens die aandacht behoeven.  Mijn observaties en reflecties zijn vaak verrassend en to the point. Ik kan confronteren en sturend zijn waar ik dat nodig acht maar liever initieer ik een atmosfeer waarin ruimte is voor onderzoekend spreken en gezamenlijk leren.  Ik schakel gemakkelijk en graag tussen het persoonlijke en het zakelijke, tussen de organisatie intern en het doel en de bijdrage van de organisatie naar buiten toe.  Ik ben een gepassioneerde vakvrouw. Ik ben gefascineerd door de kracht van moed en kwetsbaarheid en ik breng deze kwaliteiten tot uiting in mijn leven en werk. Met opdrachtgevers, deelnemers en collega’s werk ik vanuit het principe van professionele vriendschap.

Na jarenlang verbonden te zijn geweest aan een groot trainingsbureau en een maatschap van facilitators werk ik sinds eind 2007 onder de naam Boom, ontwikkeling van mens en organisatie. Van 2008 - 2015 heb deel uit gemaakt het kernteam van de Ondernemersacademie – Oost. Ik ben aangesloten bij de Orde van Organisatieadviseurs (OOA).

Sinds 2015 werk ik samen met Koffie & Bubbels. Onder deze naam, en in samenwerking met een co-trainers, heb ik De kracht van X ontwikkeld. Een intensief traject voor medewerkers en leidinggevenden die deel uitmaken van generatie X (geboren 1955-1970). Het doel van De kracht van X is duurzame inzetbaarheid en het behouden of hervinden van arbeidsvreugde.

Ik ben getrouwd en heb een zoon van achttien.

Meer over de aanpak van Bureau Boom leest u op Hoe.