De kracht van X

De kracht van X

koffie en bubbelsDe kracht van X is een samenwerking van Bureau Boom met Koffie & Bubbels Generatiewerk.

Met energie en plezier jezelf blijven vernieuwen. Met visie op je eigen koers regie hebben in je werk.

In het leer- en ontwikkeltraject ‘De kracht van X’ wordt stil gestaan bij uitdagingen in werk voor mensen tussen 50 en 65 jaar: samenwerken met jongere generaties, doorbreken van overtuigingen en patronen, omgaan met verandering, flexibiliteit, creativiteit en zelfvertrouwen, waarde gedreven keuzes en een open vizier naar de toekomst.

Als lid van Generatie X beschik jij over veel werkervaring. Je hebt bijgedragen aan de cultuur en het succes van jullie organisatie. Over het algemeen zijn leden van generatie X toegewijde en zorgvuldige werkers die graag consensus bereiken voor een beslissing of verandering wordt doorgevoerd.

Inspirerend, fantastische ervaring. Geweldige, begripvolle groep mensen, topcoaches, luisterend oor, heerlijke dagen.

Medewerker IT bedrijf

Fasen van transformatie

Er doen zich in het leven van een mens perioden voor waarin we goed uit de voeten kunnen met alles dat we hebben verworven aan kennis, vaardigheden, relaties en zekerheden. We functioneren goed en we hebben het idee de boel redelijk onder controle te hebben. Binnen het domein dat we beheersen kunnen we groeien en beter worden in ons werk.

Er zijn echter ook perioden waarin we voelen ‘dat het oude niet meer werkt’ en we het nieuwe (nog) niet kunnen bedenken of plannen. Het kan een vaag gevoel zijn van onzekerheid en je niet meer helemaal thuis voelen in je werk. Het kan ook zijn dat je omgeving of leidinggevende expliciet aangeeft dat het nu toch echt tijd wordt voor een volgende stap.

Jezelf opnieuw uitvinden

Wat we zien, waarschijnlijk mede door de veranderingen in de samenleving en de arbeidsmarkt, is dat veel mensen in hun vijftiger jaren behoefte hebben aan herbezinning op zichzelf en op hun werk. We hebben te maken met continue verandering. Hoe houd je dat bij en hoe houd je dat leuk voor jezelf? Je hebt tenslotte nog een tijdje te gaan en misschien vraag jij je ook wel eens af: ‘Wil ik en kan ik zo nog tien of vijftien jaar doorwerken?’

Een enorm cadeau van de organisatie. Inspiratie, plezier, kwalitatief goede coaching, hoog tempo.

HR adviseur ziekenhuis

Door het belangstellingsformulier in te vullen verplicht jij je tot niets. Wij nemen contact met je op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. In dit gesprek bekijken we samen of deelname aan De kracht van X voor jou geschikt is.

De kracht van X

Wat is het en wat is het doel?

Het ontwikkeltraject De kracht van X bevordert duurzame inzetbaarheid en arbeidsvreugde bij medewerkers en leidinggevenden tussen 50 en 65 jaar. In het programma komen de volgende aspecten aan de orde:

  • Persoonlijke ontwikkeling: omgaan met verandering, zelfvertrouwen, initiatiefkracht, fitheid en flexibiliteit.
  • Kennis van verschillende generaties en levensfasen en hoe je deze kennis praktisch kunt benutten.
  • Effectieve en inspirerende samenwerking met jongere generaties.
  • Pro-activiteit en verantwoordelijkheid voor het eigen professionele functioneren en je ontwikkeling daarin. Zicht op benodigde bijscholing of omscholing.
  • Met een open houding mede vormgeven aan de toekomst.

Voor velen van ons kwam de training juist op het goede moment. Het lijkt een kantelpunt in je leven waarbij het prettig is om dit met generatiegenoten te delen onder begeleiding van experts die richting geven aan dit proces. Ik geef ‘De kracht van X’ een 10!

Medewerker Provincie Overijssel

Het programma – de ingrediënten

In een traject dat ongeveer een half jaar duurt, doorloop je als deelnemer een programma dat uit verschillende activiteiten en sessies is opgebouwd:

  • Vier groepsbijeenkomsten van een dag.
  • Eén groepsbijeenkomst van tweeënhalve dag.
  • Intervisie met je buddy.
  • Individuele opdrachten voor op het werk en thuis.
  • Werken met jouw eigen persoonlijke energieplan waarbij je nieuwe inzichten, kennis en inspiratie meteen omzet in praktische actie met betrekking tot samenwerking tussen generaties en het inspireren van anderen.

De opbouw van het programma zit goed in elkaar. Het is op een mooie manier geborgd dat je met het programma bezig blijft, ook al zit er elke keer een maand tussen. De cursus heeft mij “meer lucht gegeven”, meteen na de eerste dag al. Het leert me te relativeren en geeft me handvatten die ik hanteer om de lucht te behouden.”

Medewerker IT bedrijf

Door het belangstellingsformulier in te vullen verplicht jij je tot niets. Wij nemen contact met je op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. In dit gesprek bekijken we samen of deelname aan De kracht van X voor jou geschikt is.

Begeleiders van De kracht van X

Els Boom

Els ten Hengel
Programma-manager en facilitator De kracht van X.
LinkedIn

Marcel Stolk

Marcel Stolk
Facilitator en trainer creatief denken.
LinkedIn

Hans van Dijk
Trainer, coach, trainingsacteur
LinkedIn

Als wij samen aan de slag gaan is het doel om het beste van jou tevoorschijn te laten komen.

De trainers heb ik als zeer deskundige, toegankelijke, rustige en aardige mensen ervaren. De intensieve trainingsdagen, die telkens ontspannen begonnen en positief eindigden, hebben mij enorm geïnspireerd om voor/met mijzelf ‘aan de slag te gaan’. Een mooie leerzame reis is begonnen. De huiswerkopdrachten waren vooral leuk om te doen. Ik kreeg er gewoon energie van!

Medewerker Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Presencing en Theory U

De essentie van Presencing en Theory U (Otto Scharmer, Peter Senge e.a.) is de vraag: Hoe kan ik als mens een volstrekt eigen bijdrage leveren aan de maatschappij, die tegelijkertijd aansluit bij wat de omgeving echt nodig heeft? Scharmer hanteert de begrippen ‘open mind’, ‘open heart’ en ‘open will’.

In De kracht van X vormen de begrippen open geest, open hart en open wil de rode draad. Wij gaan er vanuit dat voor duurzame inzetbaarheid en geluk in leven en werk – de hoofddoelen van De kracht van X – deze drie componenten de basis vormen.

Open geest

Een open geest helpt ons bewust te zijn van overtuigingen en denkbeelden die wellicht in het verleden behulpzaam waren maar in heden en toekomst vooral beperkend werken.

Open hart

Een open hart helpt ons voorkomen dat we ons in emotionele en relationele zin afsluiten en (enigszins) cynisch worden. Ieder mens krijgt vroeger of later te maken met teleurstellingen of kwetsuren. We kunnen echter zelf kiezen of we hierdoor cynischer worden of milder.

Open wil

Een open wil is het vermogen om los te laten wat niet meer levensvatbaar is en oog te hebben voor mogelijkheden en kansen die zich aandienen. Een open wil is ook het vermogen te kunnen omgaan met de paradox dat we minder controle hebben over gebeurtenissen in ons leven dan we wellicht zouden willen en we toch zelf verantwoordelijk zijn voor hoe we ons leven leven.

Wijsheid zou je kunnen zien als een som van een open geest, een open hart en een open wil.

Groepen met open inschrijving

In 2023 zijn wij druk met in-company groepen van De kracht van X. In het najaar van 2023 staat weer een groep met open inschrijving gepland. Wanneer je daarover meer informatie wilt kun je contact opnemen met ons.

Door het belangstellingsformulier in te vullen verplicht jij je tot niets. Wij nemen contact met je op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. In dit gesprek bekijken we samen of deelname aan De kracht van X voor jou geschikt is.