Home

Boom, ontwikkeling van mens en organisatie

Helpt duurzaam succes mogelijk te maken

Bureau Boom wil professionals en leiders aanmoedigen om, geworteld in de dagelijkse praktijk, zich te laten leiden door hun hoogstpersoonlijke inspiratie. Een bezieling die verder gaat dan eigenbelang en materieel succes. Inspiratie die verbonden is met de plaats die we willen innemen in een groter geheel.

Als we zo kunnen leven en werken dragen wij, ieder op zijn eigen manier, bij aan de wereld waarin wij leven.

De kracht van X

Voor mensen tussen 47 en 62

Lees verder

presenteren en storytelling

Presenteren

en storytelling

Lees verder

Coaching

Coaching

Benut je potentieel

Lees verder

Een boom is geen op zichzelf staand ding. Een boom is een leefgemeenschap. Vogels, korstmossen, schimmels, insecten en andere dieren vinden er behuizing en voeding.

De meeste bomen kunnen ontzettend veel hebben. Jaar na jaar gaan de seizoenen aan hen voorbij, bomen doorstaan stormen, vorst en hitte. Loofbomen laten hun bladeren los als het tijd daarvoor is en in de lente komt het jonge blad gaaf en groen tevoorschijn. Bomen zijn voor veel mensen een inspiratie voor kracht, overgave en hoop.

Met hun wortels stevig in de grond en hun takken hoog in de lucht worden bomen in veel culturen gezien als de verbinders van hemel en aarde.