Wie is boom?

Els ten Hengel

Oorspronkelijk ben ik opgeleid tot theaterregisseur en docent drama. In mijn werk als regisseur, was mijn belangrijkste vraag: “Wat heeft deze acteur nodig om het beste uit zichzelf tevoorschijn te laten komen?”

Sinds begin jaren ’90 ben ik werkzaam als trainer, coach en facilitator van organisatieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. Mijn eerste opleiding die specifiek gericht was op dit vak was bij het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie. Sindsdien heb ik nog vele opleidingen en bijscholingen gevolgd.  Ik ben werkzaam geweest bij Nieuwe Dimensies en heb deel uit gemaakt van verschillende samenwerkingsverbanden waaronder de Ondernemersacademie. Daarnaast ben ik jarenlang docent geweest aan een coachopleiding.

Sinds 2015 werk ik samen met Koffie & Bubbels. Onder deze naam, en in samenwerking met co-trainers, heb ik De kracht van X ontwikkeld. Een intensief traject voor medewerkers en leidinggevenden die deel uitmaken van generatie X (geboren 1955-1970). Het doel van De kracht van X is duurzame inzetbaarheid en het behouden of hervinden van arbeidsvreugde.

Ik ben gescheiden en heb een studerende zoon van drieentwintig. Dat ik mijzelf zowel professioneel als persoonlijk blijf scholen en ontwikkelen spreekt vanzelf.

Omdat in het vak van trainer / coach / facilitator de persoon minstens zo belangrijk is als de werkwijze of de achtergrond geef ik graag een impressie van wie ik ben, mede naar aanleiding van de feedback die ik in de loop van de jaren heb gekregen. Opdrachtgevers, deelnemers en collega’s noemen mijn opstelling en werkwijze als zeer professioneel en ervaren.

Zij waarderen mijn heldere denken en vermogen snel tot de kern van de zaak door te dringen. In de wijze waarop ik luister schep ik een veilige ruimte voor reflectie. De vragen die ik stel helpen een nieuw perspectief te krijgen op de situatie, het verhaal over die situatie, het dilemma dat mensen ervaren, mogelijkheden die zij (niet) zien en waarden en verlangens die aandacht behoeven.

Mijn observaties en reflecties zijn vaak verrassend en to the point. Ik kan confronteren en sturend zijn waar ik dat nodig acht maar liever initieer ik een atmosfeer waarin ruimte is voor onderzoekend spreken en gezamenlijk leren.  Ik schakel gemakkelijk en graag tussen het persoonlijke en het zakelijke, tussen de organisatie intern en het doel en de bijdrage van de organisatie naar buiten toe.  Ik ben een gepassioneerde vakvrouw. Ik ben gefascineerd door de kracht van moed en kwetsbaarheid en ik breng deze kwaliteiten tot uiting in mijn leven en werk. Met opdrachtgevers, deelnemers en collega’s werk ik vanuit het principe van professionele vriendschap.

Generaties en levensfasen

Sinds 2015 heb ik mij gespecialiseerd in generatieleren en levensfase bewustzijn. De tijd waarin we opgroeien en de generatie waar we toe behoren bepaalt mede hoe we situaties ervaren en beoordelen. Jonge mensen die zijn geboren tussen 1985 en 2000 zijn in een heel andere tijd opgegroeid dan de huidige vijftigers en begin zestigers. Die twee generatiegroepen kunnen wensen en verwachtingen hebben die nogal van elkaar verschillen. Toch hebben ze regelmatig met elkaar te maken in werk en privé. Hoe kun je elkaar dan beter begrijpen en tegemoet komen?  Hoe kun je van elkaar en met elkaar blijven leren?

Daarnaast brengt de levensfase waar we inzitten vaak specifieke vraagstukken met zich mee. Leden van Generatie X, geboren tussen 1955 en 1970 zullen, door de opgetrokken pensioenleeftijd, langer doorwerken dan zij misschien hadden gedacht. Hoe blijf je jezelf vernieuwen en hoe houd je plezier en energie in je werk? En blijf je gewoon doorgaan met werk dat je de afgelopen jaren hebt gedaan of wil je misschien nog iets anders ondernemen?

Het bewustzijn van de generatie waar we deel vanuit maken en de levensfase die we doormaken kan veel inzicht geven en behulpzaam zijn bij het bepalen van jouw eigen koers. De uitdagingen en dilemma’s zou je archetypisch of universeel kunnen noemen. Toch dienen wij onze eigen unieke antwoorden te vinden. En daar help ik je heel graag bij.