Theory U als inspiratie voor coaches

Om je professionaliteit als coach te ontwikkelen, kun je putten uit oneindig veel kennis, methoden, instrumenten, werkvormen en ervaringen. Voor werkelijke innovatie is echter méér nodig dan het juist inzetten van die bronnen. Hoewel kennis en methoden behulpzaam zijn bij ‘het werk goed doen’, is het vooral onze innerlijke gesteldheid die ervoor zorgt dat we ‘het goede werk doen’. Interveniëren vanuit angst genereert immers een ander resultaat dan interveniëren vanuit vertrouwen, zoals interveniëren om te ‘bewijzen’ dat we goed zijn in wat we doen, een ander proces in beweging brengt dan dat we interveniëren om te faciliteren dat de ander meer zelfvertrouwen krijgt.

Theory U (Schramer, Senge, Jaworski e.a.) geeft een beeld en een invalshoek van een eeuwenoud gedachtegoed waarin organische transformatieprocessen van mensen en menselijke gemeenschappen centraal staan. Voor het Tijdschrift voor Coaching, juni 2012 schreef Els ten Hengel samen met Marjo Korrel een artikel waarin beschreven wordt hoe Theory U het werk van facilitators, trainers en coaches diepgaand kan transformeren.